dūmalakas


dūmalakas
dūmalãkas sm. (2) 1. Š kaminas, dūmtraukis: Ar tas dūmalakas sugedo, ar ko, kad nebetrauka Plt. 2. dūmai, dūmų ėjimas: Pasdarykim didelį dūmalãką ir varykim gyvulius pažiūrėt, ar eis, ar ne per dūmus Mrs. Nujoję naktigonėn, padarysim dūmalãką Srj. 3. iš skarmalų susuktas deglas ugniai nešioti ar bitėms rūkyti, dūlis: Jei nėra degtukų, tai pasidaryk dūmalãką ir neškis į laukus . 4. ryšulys, nešulys: Užsidėjo ant pečių ir velka dūmalãką per visą miestą Lp. Ką čia neši tam dūmalakè? Vlkv. 5. Klvr, Mrj žr. dūmalokas 3: Tempia kap dūmalaką LTR(Srj).

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • dūmalokas — dūmalõkas sm. (2) 1. Pns žr. dūmalakas 3. 2. žr. dūmalakas 4: Padėk man nešti šitą dūmaloką Vs. 3. pavadinimas nesamo daikto, kurio siunčiama nežinantį šios apgavystės paskolinti pas kaimynus (tie įkiša į maišą akmenį ar kitą kokį sunkų daiktą) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Zervynos — Infobox Settlement name = Zervynos nickname = settlement type = Village image caption = Homestead in Zervynos pushpin pushpin map caption= Location of Zervynos latd=54|latm=7|lats=0|latNS=N|longd=24|longm=30|longs=0|longEW=E subdivision type =… …   Wikipedia

  • damalakas — damalãkas sm. (2) K žr. dūmalakas 1: Mazginį išnešk į damalãką, virtuvėj nėr vietos laikyti Žgč …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dūmalakis — sm. (1) J.Jabl žr. dūmalakas 1: Atitrauk dūmalakį! Ktč …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dūmlakas — sm. (1) BŽ567, dùmlakas (1) [K] žr. dūmalakas 1: Dūmų pundulys išsivertė pro dùmlaką Plk. Mūsų panomis tik dūmlakai užkaišyti tinka rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dūmolakas — dūmolãkas sm. (2) [K]; B žr. dūmalakas 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • remiksingas — Bendroji  informacija Kirčiuota forma: remìksingas Kirčiuotė: 1 Rūšis: naujai skolintos šaknies žodis Kalbos dalis: daiktavardis Kilmė: anglų, remixing « remix „atnaujinti“. Pateikta: 2014 03 22. Atnaujinta: 2014 03 25. Reikšmė ir vartosena… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • tortadienis — Bendroji  informacija Kirčiuota forma: tortãdienis Kirčiuotė: 1 Rūšis: naujadaras Kalbos dalis: daiktavardis Kilmė: lietuvių Giminiški naujažodžiai: algadienis; bilietadienis; karkadienis; koldūnadienis; mamadienis; …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • verslo daigynas — Bendroji  informacija Kirčiuota forma: ver̃slo daigýnas Rūšis: naujai sukurtas junginys Kilmė: lietuvių Giminiškas naujažodis: daigykla. Pateikta: 2012 03 24. Atnaujinta: 2014 02 02. Reikšmė ir vartosena Apibrėžtis: gyvenamoji vieta, kurioje… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • čainataunas — Bendroji  informacija Kirčiuota forma: čainatáunas Kirčiuotė: 1 Rūšis: naujai skolintos šaknies žodis Kalbos dalis: daiktavardis Rašybos variantai:chinatownas. Kilmė: anglų, chinatown « China (Kinija) + town („miestas, miestelis“). Pateikta: 2013 …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas